V okviru projekta Klinično modeliranje si konzorcij prizadeva oblikovati, preizkusiti in razširiti pristop mentoriranja na daljavo in video modeliranja za krepitev kompetenc kirurgov, medicinskih sester in študentov pri operativnih posegih in drugih tehničnih postopkih

Ciljne skupine

Kirurgi in operacijske medicinske sestre

Dostop do gradiv in krepitev kompetence za uporabo pametnih očal za zajemanje video posnetkov za podporo njihovega vzajemnega učenja z video modeliranjem

Učitelji in mentorji iz univerz in visokih šol

Dostop do gradiv in krepitev kompetence za uporabo pametnih očal za zajemanje video posnetkov za podporo njihovega vzajemnega učenja z video modeliranjem

Študenti univerz, visokih šol in pripravniki v zdravstvu

Naučiti se uporabe pametnih očal za snemanje simuliranih operativnih posegov, s čimer bodo nadgradili svoje znanje in okrepili socialno-čustvene kompetence

IKT razvijalci

Raziščite priložnosti za uporabo digitalnih naprav in tehnologije za začetni in stalni strokovni razvoj v zdravstvu

Regulatorji in oblikovalci politik

Z dokazi podprt vpliv uporabe pametnih očal in video modeliranja za namen učenja kot izhodišče za spodbujanje inovacij v zdravstvu za specializante medicine in novo-zaposlene medicinske sestre

Ekipa

Koordinator
Partnerji