Kmalu na voljo

Etični standardi in tehnične zahteve
Uporaba pametih očal v kliničnem okolju
Usposabljanje kirurgov in operacijskih medicinskih sester
Razviti pristop za prenos klinične prakse v predavalnico
Usposabljanje učiteljev, mentorjev in tutorjev
Učne vsebine za magistrske programe zdravstvene nege
Učne vsebine za strokovno izobraževanje in usposabljanje
Na dokazih podprt vpliv in ustreznost učnega pristopa

The documents in this section are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Check here what this means.