Inovacije v strokovnem razvoju kirurških ekip

Sodelujemo skupaj za digitalizirano in konkurenčno Evropo

Cilji

1

Podpora učenju v zdravstvu z uporabo pristopov video modeliranja in video samomodeliranja

2

Uporaba pametnih očal za snemanje videoposnetkov za spodbujanje vzajemnega učenja med kirurgi in operacijskimi medicinskimi sestrami

3

Uporaba pametnih očal za podporo pri učenju na podlagi simuliranih operativnih posegov na univerzah in visokih šolah

4

Opolnomočenje socialno-čustvenih kompetenc študentov

5

Ustvarjanje temeljev za razširitev izobraževalnega pristopa v zdravstvene ustanove za zdravnike specializante in novo-zaposlene medicinske sestre

Cilji

Gradiva za bolnišnice
  • Etični standardi in tehnične zahteve
  • Uporaba pametih očal v kliničnem okolju
  • Usposabljanje kirurgov in operacijskih medicinskih sester
Gradiva za univerze
  • Razviti pristop za prenos klinične prakse v predavalnico
  • Usposabljanje učiteljev, mentorjev in tutorjev
Izobraževalne vsebine
  • Skupni nabor študij primerov s področja medicine in zdravstvene nege
  • Učne vsebine za magistrske programe zdravstvene nege
  • Učne vsebine za strokovno izobraževanje in usposabljanje
Nacionalnih in mednarodnih dogodkov
  • Razviti, preizkusiti in potrditi pripravljena gradiva
Udeležencev
  • Na dogodkih, ki jih bomo promovirali