W ramach modelowania klinicznego konsorcjum ma na celu zaprojektowanie, przetestowanie i zwiększenie skali telementoringu i modelowania wideo w celu wzmocnienia kompetencji chirurgów, pielęgniarek i studentów w zakresie operacji i innych procedur technicznych

Grupy docelowe

Chirurdzy i pielęgniarki

Dostęp do materiałów i wzmocnione kompetencje w zakresie korzystania z inteligentnych okularów do przechwytywania obrazów wideo w celu wspierania ich wzajemnego uczenia się poprzez modelowanie wideo

Nauczyciele i trenerzy z uniwersytetów i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego

Dostęp do materiałów i wzmocnione kompetencje w zakresie korzystania z inteligentnych okularów do przechwytywania obrazów wideo w celu wspierania ich wzajemnego uczenia się poprzez modelowanie wideo

Studenci uniwersytetów i stażyści VET z sektora opieki zdrowotnej

Nauka używania inteligentnych okularów do nagrywania symulowanych operacji wzbogacająca wiedzę i wzmacniająca kompetencje społeczno-emocjonalne

Twórcy ICT

Badanie możliwości wykorzystania urządzeń i technologii cyfrowych do początkowego i ciągłego rozwoju zawodowego w sektorze opieki zdrowotnej.

Regulatorzy i decydenci

Oparty na dowodach wpływ wykorzystania inteligentnych okularów i modelowania wideo do celów edukacyjnych jako punkt wyjścia do promowania innowacji w rezydenturach medycznych i stażach pielęgniarskich

Zespół

Koordynator
Partnerzy