Innowacje w rozwoju zawodowym zespołów chirurgicznych

Wspólna praca na rzecz cyfrowej i konkurencyjnej Europy

Założenia

1

Wspieranie uczenia się w sektorze opieki zdrowotnej za pomocą technik modelowania wideo

2

Używanie inteligentnych okularów do nagrywania filmów w celu promowania wzajemnego uczenia się chirurgów i pielęgniarek

3

Wykorzystanie inteligentnych okularów do wspierania analizy i uczenia się w oparciu o symulowane operacje na uniwersytetach

4

Wzmocnienie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów

5

Uruchomienie podstaw do skalowania tego podejścia do rezydentur medycznych i staży pielęgniarskich

Cele

Produkty dla szpitali
  • Standardy etyczne i wymagania techniczne
  • Inteligentne okulary w praktyce klinicznej
  • Szkolenie chirurgów i pielęgniarek
Produkty dla uniwersytetów
  • Podejście umożliwiające wprowadzenie praktyki do nauczenia
  • Szkolenie nauczycieli, trenerów i opiekunów
Zasoby edukacyjne
  • Wspólna biblioteka przypadków medycznych i pielęgniarskich
  • Lekcje dla magistrów pielęgniarstwa
  • Lekcje z oferty kształcenia i szkolenia zawodowego
Wydarzenia krajowe i międzynarodowe
  • Projektowanie, użytkowanie i zatwierdzanie opracowanych produktów
Uczestników
  • Udział w promowanych wydarzeniach

Najważniejsze informacje

No posts